Nye mønstre

Nye mønstre er et tiltak i NAV Lister for barnefamilier med vedvarende lavinntekt. Familiekoordinator organiserer innsatsen rundt hele familien, og skal se hele familiens behov under ett.

Les mer på Kristiansand kommune sine sider.

Søknad Nye Mønstre

Ansvar for tiltaket er: NAV Lister (Kontaktinformasjon)