Nye mønstre

Nye mønstre er et tiltak i NAV Lister for barnefamilier med vedvarende lavinntekt. Familiekoordinator organiserer innsatsen rundt hele familien, og skal se hele familiens behov under ett.

Les mer på Kristiansand kommune sine sider.

Kontaktinformasjon: Lise Mari Christoffersen: 417 69 708,

Lise Løland Sneve: 949 89 437 og Renate Egelid 468 83 601

Ansvar for tiltaket er: NAV Lister