Farsund kommune Tiltaksoversikt PCIT (Foreldre – barn interaksjon terapi)

PCIT (Foreldre – barn interaksjon terapi)

Målet med tiltaket er å varig endre negative samspillsmønstre mellom foreldre og små barn for å hindre eskalering av atferdsvansker.

PCIT er en terapiform for foreldre med barn 0 -2 år med begynnende atferdsvansker og uregulert atferd. Terapeuten veileder foreldrene direkte i samspillet med barnet gjennom hver sine hodetelefoner.

Behandlingen skjer i lokaler hos Lister barnevern da det krever spesielle fasiliteter, som blant annet speilrom.

 

Tiltaket tilbys av Lister barnevern

Kontaktinformasjon er 38 38 20 00

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE