Preikes.no

Digital helsesykepleier

Preikes er et tilbud for alle som er elev på videregående eller lærling i Agder. Dersom en lurer på noe innen fysisk, psyksisk og seksuell helse, eller har behov for å lufte tankene, kan en kontakte helsesykepleier anonymt via chat eller melding.

Preikes driftes av Arendal kommune med tilskudd fra Agder fylkeskommune.

Les mer om tiltaket på preikes.no