Farsund kommune Tiltaksoversikt Samtaler i forhold til konfliktfylt foreldresamarbeid

Samtaler i forhold til konfliktfylt foreldresamarbeid

Tilbud til foreldre som synes det er vanskelig å samarbeide om felles barn.

Fellessamtaler eller individuelle samtalene er på familievernkontoret.

Vanlige tema:

  • samarbeid om barn etter brudd
  • kommunikasjon etter brudd
  • uenighet om barneoppdragelse
  • forståelse og gjennomføring avtaler om bosted og samvær
  • hvordan snakke med barn om utfordringene i familien m.m.

Les mer på Bufdir.no

Kontaktinformasjon: 38 39 58 80 Epost: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Ansvar for tiltaket: Familievernkontoret i Vest-Agder – Avd. Farsund