Farsund kommune Tiltaksoversikt Samtaler med barn og unge ved Familievernkontoret

Samtaler med barn og unge ved Familievernkontoret

Barn og unge kan få tilbud om enesamtaler bl.a. når familien har det vanskelig. Evt. i forhold til andre samspillsproblemer m.m.

Samtaler på familievernkontoret. Ungdom over 16 kan ta kontakt på eget initiativ. Yngre barn/ungdom må ha tillatelse fra de som har foreldreansvar.

Les mer på Bufdir.no

Kontaktinformasjon: 38 39 58 80 Epost: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Ansvar for tiltaket: Familievernkontoret i Vest-Agder, avd. Farsund