Farsund kommune Tiltaksoversikt SMIL- grupper (Styrket Mestring I Livet)

SMIL- grupper (Styrket Mestring I Livet)

SMIL skal gi økt kunnskap om helseutfordringene og hvordan de kan påvirke hele familien

SMIL et forebyggende og helsefremmende tiltak. Læring og styrket mestringsopplevelse gjennom felles aktivitet, lek og samtale.

Gruppetilbudet SMIL – styrket mestring i livet – retter seg mot barn og unge som har foreldre eller søsken med fysiske, psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer, og deres familier.

Ansvarlig for tiltaket: Psykisk helse

Les mer om SMIL på Farsund kommune sine sider.