Farsund kommune Tiltaksoversikt Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp er et tiltak som innebærer at barn i barnehagealder med rett til dette, får nødvendig utviklingsstøtte.

Hjelpen gis av pedagog og/eller assistent enten i hjemmet eller i barnehagen.

Les mer om tiltaket på Listersamarbeidet