Farsund kommune Tiltaksoversikt Tilrådning spesialundervisning

Tilrådning spesialundervisning

Spesialundervisning kan handle om at et barn eller ungdom har behov for å jobbe etter andre kompetansemål knyttet til læreplanen, eller det kan innebære annen form for organisering av opplæringen. For eksempel økt voksenstøtte eller noe opplæring i en mindre gruppe.

PPT Lister har ansvar for elever i grunnskolen, og PPT Fylket har ansvar for elever på videregående skole

Les mer på nettsidene til Listersamarbeidet og  Agder-Fylkes kommune.