Psykisk helseteam

Spre kunnskap om og fremme psykisk helse, forebygge og behandle psykiske utfordringer til de som bor eller oppholder seg i kommunen, krever vedtak.

Hovedsakelig individuell tjeneste, men også gruppe

  • Samtaler, kognitiv terapi,
  • Miljøarbeid/miljøterapi
  • Oppfølging flyktninger
  • Kriser

Les mer på Farsund kommune sine sider