Pårørendeprogrammet

Pårørendeprogrammet er et læringsverkøty for alle fagpersoner som møter pårørende i sin arbeidshverdag. Pårørendeprogrammet ønsker å bidra til refleksjon, bevisstgjøring og trygghet i møte med pårørende. Det kan brukes indivduelt og i grupper – feks i personalgruppen på ditt arbeidssted.

pårørendeprogrammet

Barn som pårørende

Titusenvis av barn i Norge er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller annen alvorlig sykdom. Disse barna har lovmessig krav på å få informasjon og nødvendig oppfølging

Hvilke barn og ungdom kjenner du som er pårørende?

  • Hvordan kan du som en trygg voksen bidra inn i hverdagen til barn og ungdom som er pårørende?