Ressurser

Ressurser

Pårørendeprogrammet

Pårørendeprogrammet er et læringsverkøty for alle fagpersoner som møter pårørende i sin arbeidshverdag. Pårørendeprogrammet ønsker å bidra til refleksjon, bevisstgjøring og trygghet i møte med pårørende. Det kan brukes indivduelt og i grupper – feks i personalgruppen på ditt arbeidssted.

pårørendeprogrammet