Ressurser

Ressurser

Taushetsplikt og meldeplikt

Taushetsplikt og meldeplikt – saker til barneverntjenesten

https://www.youtube.com/watch?v=W6r_Uwm_9ko&t=12s