Ressurser

Den tredelte hjernen

 

“Hva er det som skjer med barn og unge når de «klikker», stikker av eller låser seg fullstendig? Det er det mange som lurer på – ikke minst barna selv.” Denne teksten er skrevet  deg som jobber med barn og unge, som en ressurs du kan hente innhold fra – eller bruke i sin helhet i møte med barna og omsorgspersonene deres.

  • Hvordan er du i møte med mennesker når deres “tankehjerne ikke er koblet på”?
  • Hva gjør du lurt?
  • Hva ønsker du å bli bedre på?