Ressurser

Ressurser

Barn som pårørende

Titusenvis av barn i Norge er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller annen alvorlig sykdom. Disse barna har lovmessig krav på å få informasjon og nødvendig oppfølging

Hvilke barn og ungdom kjenner du som er pårørende?

  • Hvordan kan du som en trygg voksen bidra inn i hverdagen til barn og ungdom som er pårørende?