TBO Implementeringsplan – Folkehelse og livsmestring. Lister pedagogiske senter

LPS har egen fane med informasjon om Folkehelse og livsmestring i Lister.

Her finner du implementeringsplanen som ledere strukturert jobber med og får hjelp av sin valgte ressursperson.

Du fpr god hjelp i arbeidet her!