Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Hjelpetilbud A-Å Ansvarsgruppe – Lister Barnevern

Ansvarsgruppe – Lister Barnevern

Målet med opprettelse og deltakelse i en ansvarsgruppe er for å koordinere andre tiltak for barn og familien. Der ansvarsgruppen skal fungere som en samhandlingsform for å sikre helhet og sammenheng i tiltak.

Ansvarsgruppe regnes om et tiltak i barneverntjenesten, men skal mer fungere som en samhandlingsform med andre aktuelle instanser som har tiltak overfor barn eller familien. Ansvarsgruppen har som formål å sikre effekt og progresjon av iverksatte hjelpe- eller omsorgstiltak. Ansvarsgruppe fungerer dermed som samhandlingsformen for å koordinere, sikre helhetlig og sammenhengende oppfølging rundt et barn og dets familie.

 

Tiltaket tilbys ofte som et tilleggs tiltak fra Lister barnevern

Kontaktinformasjon 38 38 20 00

 

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE