Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Barn Årshjul. Overgang barnehage – skole.

Årshjul. Overgang barnehage – skole.

Barnehagen samarbeider med skolen for at overgangen og skolestart skal bli så trygg og god som mulig.

Barnehagen samarbeider med skolen for at overgangen og skolestart skal bli så trygg og god som mulig. Det er utarbeidet et årshjul som viser ulike tiltak/aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med overgangen.