Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Årshjul overgang barnehage – skole

Årshjul overgang barnehage – skole

Barnehagen samarbeider med skolen for at overgangen og skolestart skal bli så trygg og god som mulig.

Barnehagen samarbeider med skolen for at overgangen og skolestart skal bli så trygg og god som mulig. Det er utarbeidet et årshjul som viser ulike tiltak/aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med overgangen.