Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Hjelpetilbud A-Å Barnekontakter i virksomhetene (Barn som pårørende)

Barnekontakter i virksomhetene (Barn som pårørende)

Kommunene har samme plikt som spesialisthelsetjenesten til å legge til rette for å fange opp og følge opp barn som pårørende til foreldre eller søsken. Arbeidet med barn som pårørende i kommunen kan organiseres på ulike måter, for eksempel ved å opprette barneansvarlig personell. I Lyngdal har vi egne barnekontakter. Rutiner sees i BTI Verktøykasse.

Kommuner skal ha systemer som sikrer oppfølging av barn som pårørende

Kommunene har samme plikt som spesialisthelsetjenesten til å legge til rette for å fange opp og følge opp barn som pårørende til foreldre eller søsken. Arbeidet med barn som pårørende i kommunen kan organiseres på ulike måter, for eksempel ved å opprette barneansvarlig personell, ved å legge spesiell kompetanse til familiesentre eller liknende, eller ved å legge ansvar og kompetanse til funksjoner som familiekoordinatorer eller liknende.

Fastlegen og andre helse- og omsorgstjenester skal:

  • Identifisere og dokumentere barn som pårørende
  • Etterspørre barn som pårørende sitt behov for informasjon og oppfølging og gi foreldrene råd og veiledning
  • Vurdere om det er behov for mer omfattende hjelpetiltak, og henvise til riktig instans
 • Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal:
  • Fange opp barn som pårørende med behov for oppfølging fra hjelpeapparatet
  • Gi råd til foreldre og støtte til barn som pårørende
  • Gi råd til barnehage og skole
  • Vurdere om det er behov for mer omfattende hjelpetiltak, og henvise til riktig instans
  • Samarbeide med skolen om tiltak
  • Ved individuell plan og plangruppe (også kalt ansvarsgruppe) for den voksne pasienten som har barn, er det viktig å se tjenesten i et familieperspektiv. Det kan det være hensiktsmessig at en bestemt person i ansvarsgruppen ivaretar barneperspektivet.

 

Kommunens egne rutiner finner du i BTI sin verktøykasse.