Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Baby (0-1 år) COS – foreldreveiledningskurs – Lyngdal Helsestasjon

COS – foreldreveiledningskurs – Lyngdal Helsestasjon

Circle of security (COS) , trygghetssirkelen, er et foreldreveiledningskurs som tilbys hver vår, for de som har barn mellom 0-6 år.

Circle of security (COS) , trygghetssirkelen, er et foreldreveiledningskurs som tilbys hver vår, for de som har barn mellom 0-6 år.

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet.

Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

COS-kurset gir foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.