Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre Foreldrekurs for biologiske foreldre

Foreldrekurs for biologiske foreldre

Gruppe for foreldre som har barn i fosterhjem.

Gruppemøter i Kristiansandsområdet. Ta kontakt for informasjon.

Kontaktinformasjon: 38 39 58 80 Epost: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Ansvar for tiltaket: Familievernkontoret i Vest-Agder, avd. Kristiansand