Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre Foreldrekvelder – Skolehelsetjenesten

Foreldrekvelder – Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten holder foreldrekvelder for foreldre i barneskole og foreldrekvelder ungdomsskole. 

Skolehelsetjenesten holder foreldrekvelder for foreldre i barneskole og foreldrekvelder ungdomsskole.

Når: Skolehelsetjenesten tilbyr foreldrekvelder hver høst og vår.

Hva: Ulike tema som blant annet omhandler elementer fra COS, hvordan være en tydelig voksen, behov fra foreldrene.