Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre Foreldrerådgivning – Lyngdal Familieteam

Foreldrerådgivning – Lyngdal Familieteam

Foreldrerådgivningsprogram som brukes av Familieteamet i Lyngdal.

TIBIR foreldrerågivning er en veiledningsmetode der målet er at barn og voksne kan gjenopprette en positiv relasjon slik at negative mønstre brytes og positivt samspill fremmes.

Mange foreldre opplever at de strever med å få til samarbeid med barna sine og rådgivningen er forankret på kunnskapsbasert forskningsgrunnlag og veiledningsmetode.

Familieteamet:

Kontaktinformasjon og lenke til henvendelsesskjema på kommunenes nettside.