Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre Foreldrerådgivning – Lyngdal familieteam

Foreldrerådgivning – Lyngdal familieteam

Foreldrerådgivningsprogram som brukes av familieteamet.

Foreldrerådgivingsprogram som brukes av familieteamet

Kontakt og lenke til henvendelsesskjema på kommunenes nettside

Tibir foreldrerågivning er en veiledningsmetode der målet er at barn og voksne kan gjenopprette en positiv relasjon slik at negative mønstre brytes og positivt samspill fremmes. Mange foreldre opplever at de strever med å få barna til å samarbeide og følge beskjeder fra de voksne.