Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre Foreldreundersøkelse – Barnehage

Foreldreundersøkelse – Barnehage

I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer.

I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer.

Resultatene fra foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet.