Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Hjelpetilbud A-Å Foreldreveiledning generelt hos Familievernkontoret

Foreldreveiledning generelt hos Familievernkontoret

Tilbud til foreldre som trenger støtte for å ivareta rollen som foreldre.

Målgruppe: Foreldre som har hjemmeboende barn under 18. Samtaler på familievernkontoret individuelt eller som foreldrepar.

Stikkord: regler, grensesetting, samspillsproblemer mellom foreldre barn, tilvenning til ny foreldrerolle etter å ha mistet omsorgen for egne barn.

Les mer på Bufidir.no

Kontaktinformasjon: 38 39 58 80 Epost: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Ansvar for tiltaket: Familievernkontoret i Vest Agder, avd. Farsund