Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Baby (0-1 år) Godt begynt – Lyngdal helsestasjon

Godt begynt – Lyngdal helsestasjon

Et system for helsestasjoner og skolehelsetjenesten som skal gi tidlig hjelp til barn og unge.

Prosjektet er gått over til drift fra 2022.