Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Baby (0-1 år) Godt begynt – Lyngdal helsestasjon

Godt begynt – Lyngdal helsestasjon

Et system for å utføre kunnskapsbasert vurdering av barn og unges vekst, utvikling, psykiske helse og livskvalitet til bruk som beslutningsstøtte i tjenestene, og at denne kunnskapen kan settes sammen og anvendes til barnets beste.

Godt begynt bidrar til

  • Oversikt over hvordan høyde/vekt, generell og sosio-emosjonell utvikling, psykisk helse og livskvalitet er fordelt i barne- og ungdomsbefolkningen.
  • Å undersøke helsesykepleieres, foresattes, barns, og unges erfaringer med strukturerte og digitale kartleggingsverktøy.
  • Å undersøke hvordan verktøyene påvirker arbeidsprosesser og vurderinger og bidrar til tidligere kunnskapsbaserte tiltak og samhandling.
  • Systematisk utvikling av tjenester og tiltak basert på digital innovasjon og anvendelse av strukturerte og kvalitetssikrede data.

Prosjektet er gått over til drift fra 2022.