Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Forebyggingsnivå Universelle nivå Handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø

Handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø

Handlingsplanen er et forpliktende verktøy for alle kommunale og private barnehager i Lyngdal kommune.

Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for at det arbeides systematisk og kontinuerlig for å sikre alle barn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.