Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Ungdom (13-18 år) Hjelpe- og støttelinjer (chat, telefon, kontakt) for barn, unge og foresatte

Hjelpe- og støttelinjer (chat, telefon, kontakt) for barn, unge og foresatte

Lyngdal kommune har laget en større oversikt over nyttige støttekanaler for barn, unge og foresatte.

Lyngdal kommune har laget en større oversikt over flere støttekanaler for barn, unge og foreldre

Annet:

Barn til personer som blir rammet av demens

Barn og unge som pårørende til kreftpasienter

Barn av rusmisbrukere (BAR)

Ung.no