Kjernegruppe

Ved bekymring for en ungdom, eksempelvis knyttet til rus eller kriminalitet, kan du ta kontakt med kjernegruppen på skolen.

Hva:

  • Kjernegruppe er et tverrfaglig og individrettet lavterskeltiltak rettet mot ungdom i risikosonen.
  • Utgangspunktet for kjernegruppe er samtykke fra ungdom og foresatte til at instansene kan dele informasjon med hverandre, og på den måten få til en konkret og samkjørt oppfølging.

Målet:

  • Å jobbe individrettet sammen for å hjelpe ungdom med å snu en negativ utvikling. Fokuset i gruppen skal være på ressursene hos og rundt ungdommen, og det skal være positivt og løsningsorientert.

Deltakere:

  • Gruppen består av ungdommen selv, foresatte og representanter fra skole, skolehelsetjeneste, barnevern, politi og eventuelt andre.

Hvor og når:

  • Møter i kjernegruppe avholdes på den aktuelle skole i skoletiden.

 

For mer informasjon om kjernegruppe kan du, enten du er en ungdom selv, en forelder/foresatt eller andre,

Se mer på vår Pdf brosjyre: Informasjonsbrosjyre kjernegruppe