Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre Krisegruppa – Familievernkontoret avd. Kristiansand

Krisegruppa – Familievernkontoret avd. Kristiansand

Åpen dropin gruppe for dem som trenger noen å snakke med etter ett samlivsbrudd.

Gruppemøter på familievernkontorets lokaler i Kristiansand. Ta kontakt for tidspunkter.

Kontaktinformasjon: 38 39 58 80 Epost: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Ansvar for tiltaket: Familievernkontoret i Vest-Agder, avd. Kristiansand