LINK – Livsmestring i grunnskolen

LINK er et undervisningsopplegg i skolen. I Opplæringsloven og Kunnskapsløftets gemnerelle del står det at skolens oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere livet.

LINK (link til livet) er laget av RVTS Sør og hjelper skolene til å lykkes med dette arbeidet gjennom dette undervisningsopplegget.