Mekling

Målet med mekling er å hjelpe foreldre foreldrene med å lage best mulig ordninger for barna og å komme fram til en foreldresamarbeidsavtale.

Alle foreldre som skal flytte fra hverandre og har barn under 16 år må til en time for obligatorisk mekling. Mekling er også obligatorisk hvis en ønsker å ta barnefordeling til retten eller uenighet om flytting. Foreldrene kan få inntil 6 timer frivillig utover den obligatoriske.

Les mer på Bufdir.no

Kontaktinformasjon: 38 39 58 80 Epost: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Ansvar for tiltaket: Familievernkontoret i Vest-Agder – Avd. Farsund