Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Hjelpetilbud A-Å Minibuffer: Parkurs, enkeltpar

Minibuffer: Parkurs, enkeltpar

Samlivskurs for enkeltpar som opplever at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg og ønsker å bryte mønsteret.

Kurset gjennomføres over 5 ganger med blanding av informasjon, parøvelser og reflekterende samtaler.

Kontaktinformasjon: 38 39 58 80 Epost: familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no

Ansvar for tiltaket: Familievernkontoret i Vest-Agder, Avd. Farsund