Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Aldersinndeling Baby (0-1 år) NBO program, 0-3 mnd – Helsestasjonen

NBO program, 0-3 mnd – Helsestasjonen

NBO, Newborn Behavioral Observations, er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0-3 mnd, på Helsestasjonen.

NBO, Newborn Behavioral Observations, er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0-3 mnd, på Helsestasjonen.

I tett samarbeid med foreldrene løftes spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem.

Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; “Se barnet snakker til deg”, det innebærer å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt barns signaler.

NBO gir hjelp til å strukturere og systematisere observasjonene og det legges stor vekt på å tilrettelegge slik at man styrker relasjonen mellom foreldre og barn.