Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre Økonomi og gjeldsrådgivning fra NAV

Økonomi og gjeldsrådgivning fra NAV

Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å betale utgifter, bør du søke hjelp så tidlig som mulig. NAV kan gi deg råd om privatøkonomien din. Tjenesten er gratis.

NAV – Økonomi og gjeld