Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Foreldre Omsorgstønad – Helsetjeneste

Omsorgstønad – Helsetjeneste

Rettet mot foreldre som har spesielt tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet, kan søke kommunen om omsorgsstønad.

  • Kommunen avgjør hvem som kan få omsorgsstønad, og i så fall for hvor mange timer og på hvilket nivå stønaden skal ligge.
  • Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

 

HelseNorge om Omsorgsstønad