Robust Ungdom – Lyngdal

§9a i opplæringsloven: Skolen plikter å arbeide systematisk med å fremme et godt psykososialt miljø for elevene. Undervisningsprogrammet Robust Ungdom hjelper skolen til å arbeide systematisk, slik at den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

MOT-programmet “Robust ungdom” har som mål ut styrke den enkelte ungdoms robusthet!

Undervisningen består av foredrag, samarbeidslæring, praktiske øvelser og lek. Elevene lærer å skape god psykisk helse for seg selv og andre, de blir bedre kjent med hverandre og bygger samtidig opp et godt klassemiljø.