Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Rus og bekymring for rus barn og unge – Lyngdal Helsestasjon

Rus og bekymring for rus barn og unge – Lyngdal Helsestasjon

Det er hjelp å få når du er bekymret.

Går du rundt med en uro og bekymring, vedrørende rus, for et barn eller en ungdom?

Ungdomslosen hjelper deg ved generelle henvendelser omkring Rus/ bekymring for barn og unge.

Han vil kunne gi generell informasjon om:

  • hjelpeapparat
  • hvilke tilbud som finnes når foresatte og samarbeidspartnere har bekymringer eller spørsmål
  • veiledning ved henvendelser

Vedrørende individuell oppfølging av barn og unge:

  • BTI-modellens handlingsveileder med tilhørende verktøy og ressurser følges. Saker følger nivåene der.

 

Kontaktperson:

Helge Andre Lohne, Ungdomslos i Familieteamet

e-post: Helge.Andre.Lohne@lyngdal.kommune.no

telefon: 477 04 773