Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Deltakere Barn Utviklingssamtale på skolen

Utviklingssamtale på skolen

Samtale mellom elev og lærer.

Medvirkning og dialog.

Utføres hvert semester