Smil-kurs

Mestringskurs for barn som pårørende, arrangeres annen hvert år på våren. SMIL står for Styrket Mestring i Livet og er et gruppetilbud til barn og unge som har noen i nær familie med fysiske-/ psykiske vansker eller rusproblemer.

Mestringskurs for barn som pårørende, arrangeres annen hvert år på våren i regi av Helsestasjonen

  • styrket mestring til livet
  • informasjon og påmelding publiseres på Lyngdal kommune sin nettside

SMIL står for Styrket Mestring i Livet og er et gruppetilbud til barn og unge som har noen i nær familie med fysiske-/ psykiske vansker eller rusproblemer.

Tilbudet er rettet mot hele familien, med barn og unges opplevelser og behov i sentrum. SMIL-gruppene er forebyggende og har som mål å fremme åpenhet, kunnskap og kompetanse. Gruppen er et møtested for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse.

SMIL er beregnet for barn fra 3. til 10. klasse. Det er gratis å delta. Barn som ikke har vært med i SMIL-gruppe tidligere vil bli prioritert.