Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Hjelpetilbud A-Å PYC – Parenting young children

PYC – Parenting young children

PYC er et foreldreveiledningsprogram som egner seg til veiledning av foreldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte, for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn. Programmet har som mål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse. Fordi programmet er konkret egner det seg for foreldre som strever med betydningen i norsk språk, hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller som har generelle lærevansker

HVA ER PYC?

Parenting Young Children (PYC) er et hjemmebasert foreldreveiledningsprogram som baserer seg på sosialpedagogiske prinsipper. Programmet egner seg til foreldre som har behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn. Programmet har som mål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse. Fordi programmet er konkret egner det seg også godt for foreldre som har vansker med betydning i norsk språk, har problemer med hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller generelle lærevansker.

 

HVEM KAN ANVENDE PROGRAMMET?

Yrkesutøvere i barnevern, helsesøstertjenester eller andre som møter foreldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning kan bruke programmet. Grunnopplæringen i PYC består av et tre dagers grunnkurs med etterfølgende metodestøtte i gruppe syv ganger i utprøvingsperioden. Opplæringen fører fram til sertifisering som PYC veileder.

 

Tiltaket tilbys av Lister barnevern

Kontaktinformasjon er 38 38 20 00

Lister barnevern – FARSUND KOMMUNE