Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Forebyggingsnivå Universelle nivå Zippis venner – livsmestring i skolen 1-.4. trinn

Zippis venner – livsmestring i skolen 1-.4. trinn

“Zippis venner – livsmestring i skolen” er et program for 1.- 4. trinn hvor elevene får øve på livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, å identifisere og snakke om følelser og støtte andre.

Zippis venner: Nettside og Logg inn