TIBIR konsultasjon – Barnehage

Veiledning til ansatte

Målgruppe for intervensjonen er ansatte i barnehager som arbeider direkte med barn i alderen 3–6 år som har atferdsproblemer eller som er i risiko for å utvikle fremtidige atferdsproblemer (indikert og selektert gruppe).

Intervensjonen går ut på å gi barnehageansatte veiledning i bruk av konkrete verktøy og strategier som kan forebygge og redusere atferdsproblemer. Intervensjonen er kortvarig med ukentlige konsultasjoner over en 6–8 ukers periode.