Tilstedeværende barnevern

Tilstedeværende barnevern er barnevernstjenestens bidrag til at barn og foreldre i Lister skal få rett hjelp, til rett tid fra rett tjeneste

Tilstedeværende barnevern:

  • I kontakt med foresatte og/ eller våre samarbeidspartnere drøfter vi utfordringer og er en los til kommunens hjelpetjenester’
  • Alle barnehager, skoler og helsestasjoner i Lister har en fast kontaktperson fra tilstedeværende barnevern. Vi har faste møtepunkter på de ulike enhetene. Tilstedeværende barnevern er representert som kontaktperson i kommunens tverrfaglige samarbeidsfora.
  • Vi er tilgjengelig og lett å komme i kontakt med. Ta kontakt med din barnehage, skole, helsestasjon eller direkte med oss.

Rett hjelp – Rett tid – Rett tjeneste

  • Møte de som er tettest på barna
  • Ingen dokumentasjon
  • Los
  • Møte barn, unge og foresatte
  • Foreldre/ veilede ifht utfordrende samtaler
  • Definere uro/ drøftningspartner
  • Tilgjengelig ute på enhetene

 

Kontaktinformasjon:

Lyngdal, Hægebostad, Sirdal kommune: 

Lene Frestad Eilertsen

telefon: 47 45 38 30

e-post: Lefs@farsund.kommune.no

 

Farsund og Kvinesdal kommune: 

Lill Reidun Larsen Grindland

telefon 91 81 97 38

e-post: Lrla@farsund.kommune.no

 

Flekkefjord kommune:

Anette Hansene

telefon: 90 22 85 38

e-post: anette.hansen@farsun.kommune.no