Lyngdal kommune Tiltaksoversikt Forebyggingsnivå Selektive nivå Tiltaksplan systemnivå – Barnehager

Tiltaksplan systemnivå – Barnehager

Utfordrende barnehagemiljø kan ha sitt utspring i sosiale prosesser på avveie, noe som gjerne innebærer et behov for en tiltaksplan på gruppe/systemnivå.

NB! Tiltaksplan brukes fra BTI-verktøykasse