BTI Samhandlingsmodell

Hva er BTI som samhandlingsmodell?

BTI som samhandlingsmodell er et viktig verktøy for å få til forpliktende samhandling mellom tjenester som møter barn og unge i sitt arbeid. Gjennom samhandlingsmodellen sikrer vi tidlig oppdagelse av barn, unge og familier som strever, og sikrer tverrfaglige drøftinger av hvilke tiltak som er hensiktsmessige, og at oppfølgingen koordineres, og samordnes i et tett samarbeid med barn, unge og deres foresatte. Samhandlingen er ikke målet i seg selv, men middelet som brukes for å få nå målet om den beste hjelpen til barn og unge.