BTI Samhandlingsmodell

Hvorfor har vi denne samhandlingsmodellen?

BTI som samhandlingsmodell skal sikre at helsestasjon, barnehage og skole, som møter alle barn og unge til daglig, har et lett tilgjengelig verktøy med ressurser og veiledere som angir hvilke handlinger som kan gjøres når de har en uro eller bekymring. Verktøykassen og handlingsveilederne i BTI – modellen har til hensikt å gi basistjenestene støtte og trygghet, finne riktig hjelp til barn som de er urolige for, eller som strever.  

På BTI sin nettside finner ansatte verktøy, handlingsveiledere, tjenesteoversikt og oversikt over de tiltak som finnes for aldersgruppe og målgruppe.  

Samhandlingsmodellen skal sikre at oppfølging av barn, unge og familier som strever er systematisk, evaluerende og i et tett samarbeid med de det gjelder.   

Hensikten med systematikken i BTI modellen er å bidra til riktig tidlig innsats og samordning av tjenester i et samarbeid med barn, unge og foreldre uten at det blir brudd i oppfølgingen.  

Samhandlingsmodellen skal bidra til å skape oversikt over handlingsforløpet mellom lokale tjenester og tjenester på regionalt og statlig nivå.