Toleransevinduet

  • Hva skjer i kroppen vår når vi blir redde, sinte, lei oss eller når vi føler oss helt tomme? Og hva kan hjelpe så vi kan få det bedre? Denne teksten er skrevet for deg som daglig er sammen med barn og unge, som en ressurs du kan hente innhold fra – eller bruke i møte med barna og omsorgspersonene deres.
  • Hva kan få deg ut av toleransevinduet?
  • Hvilke situasjoner trigger deg? Hva gjør du konkret da for å fortsatt kunne være innenfor toleransevinduet?
  • Hvordan møter du mennesker som er utenfor sitt toleransevindu?
  • Hvordan hjelper vi mennesker til å øke toleransevinduet?
  • Hvordan bidrar du til at barn blir robuste, samtidig som du anerkjenner deres sårbarhet?

Den tredelte hjerne

“Hva er det som skjer med barn og unge når de «klikker», stikker av eller låser seg fullstendig? Det er det mange som lurer på – ikke minst barna selv.” Denne teksten er skrevet  deg som jobber med barn og unge, som en ressurs du kan hente innhold fra – eller bruke i sin helhet i møte med barna og omsorgspersonene deres.

  • Hvordan er du i møte med mennesker når deres “tankehjerne ikke er koblet på”?
  • Hva gjør du lurt?
  • Hva ønsker du å bli bedre på?