Ressurser

Toleransevinduet

  • Hva skjer i kroppen vår når vi blir redde, sinte, lei oss eller når vi føler oss helt tomme? Og hva kan hjelpe så vi kan få det bedre? Denne teksten er skrevet for deg som daglig er sammen med barn og unge, som en ressurs du kan hente innhold fra – eller bruke i møte med barna og omsorgspersonene deres.
  • Hva kan få deg ut av toleransevinduet?
  • Hvilke situasjoner trigger deg? Hva gjør du konkret da for å fortsatt kunne være innenfor toleransevinduet?
  • Hvordan møter du mennesker som er utenfor sitt toleransevindu?
  • Hvordan hjelper vi mennesker til å øke toleransevinduet?
  • Hvordan bidrar du til at barn blir robuste, samtidig som du anerkjenner deres sårbarhet?