Ressurser

Barn som pårørende

Titusenvis av barn i Norge er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller annen alvorlig sykdom. Disse barna har lovmessig krav på å få informasjon og nødvendig oppfølging.

  • Hvilke barn og ungdom kjenner du som er pårørende?
  • Hvordan kan du som en trygg voksen bidra inn i hverdagen til barn og ungdom som er pårørende?

Barnespor

Barnespor er et samtaleverktøy når barn lever med rus og psykisk sykdom i familien. Målet med verktøyet er å gi inspirasjon, tips og råd til helsepersonell og andre fagpersoner i kommuner og spesialhelsetjenester.