Ressurser

Digitalt grunnkurs Traumeforståelse og Traumebevisst omsorg

Alle ansatte i skole, barnehage, helsestasjon og psykisk helseteam i Farsund skal ha gjennomført Digitalt grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg. (Lederne har tilgang til kode i Teams). Det anbefales at kurset jevnlig repeteres.

Lenke til kurs